[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
 • ۱۳۹۰/۰۸/۰۷

  سیستم عامل اسلام برترین و ماندگار است

  در نشستی که با عنوان «دانشجوی منتظر و رسالت نظام‌سازی و الگوسازی» در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد استاد حسن عباسی به بیان نقش و رسالت دانشجوی منتظر در عصر حاضر پرداخت.

  []

 • ۱۳۸۸/۰۸/۰۵

  ابعاد پروژه‌ DDR آمریکا در جهان اسلام

  عباس چگینی در این پژوهش «اهداف و ابعاد DDR آمریکا در جهان اسلام در طرح خاورمیانه‌ی بزرگ»، فرآیند یک‌پارچه‌سازی، بسیج‌سازی و مسلح‌سازی گروه‌های مقاومت در IMA، و غیرمسلح‌سازی، بسیج‌زدایی، و بازگرداندن مجدد به جامعه در DDR از سوی آمریکا همراه با امکان توفیق آن مورد بررسی قرار داده است.

  []