[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
 • ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

  اهداء «طراحی پروژه ملی جامعه‌ی هجری» به حاج صادق آهنگران

  حسن عباسی بهمراه ۱۳ تن دیگر از اعضای هیات علمی اندیشکده یقین با اهدا «طراحی پروژه ملی جامعه ی هجری» به حاج صادق آهنگران به جمع تقدیرکنندگان وی پیوستند.

  []

 • ۱۳۸۸/۰۸/۰۵

  ابعاد پروژه‌ DDR آمریکا در جهان اسلام

  عباس چگینی در این پژوهش «اهداف و ابعاد DDR آمریکا در جهان اسلام در طرح خاورمیانه‌ی بزرگ»، فرآیند یک‌پارچه‌سازی، بسیج‌سازی و مسلح‌سازی گروه‌های مقاومت در IMA، و غیرمسلح‌سازی، بسیج‌زدایی، و بازگرداندن مجدد به جامعه در DDR از سوی آمریکا همراه با امکان توفیق آن مورد بررسی قرار داده است.

  []