[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
  • ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

    سایه روشن‌های سبک‌زندگی بورژوایی به مثابه یک دین

    در یک دهه‌ی اخیر، مبحث سبک زندگی در عرصه‌ی عمومی و فضای رسانه‌ای ایران طنین روزافزونی داشته است، به گونه‌ای که اکنون به یک مفهوم آشنا در نزد عموم تبدیل شده است. استاد حسن عباسی در گفت و شنود با «مجله پنجره» به بحث پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی این موضوع پرداخته است.

    []