[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

  برگزاری نخستین «جشن اندیشه» در چهلمین فجر انقلاب اسلامی

  مژده به اندیشمندان و اندیشکده‌ها

  در چهلمین فجر انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۹۷ نخستین «جشن اندیشه» برگزار می‌شود.

  []

 • ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

  نامۀ سرگشادۀ حسن عباسی خطاب به فرماندۀ ارتش جمهوری اسلامی

  مستحضرید که تقطیعی یک دقیقه‌ای از یک جلسه از سلسله جلسات دروس تخصصی دانش دکترینولوژی در دانشگاه تهران منتشر گردیده که شنیده‌ام موجب رنجش دوستان من در ارتش جمهوری اسلامی شده است. مایل بودم در روزهای قبل مصدع اوقات شوم و مراتب عذرخواهی قلبی خود را به جای آورم تا جناب‌عالی به جامعه ارتش انقلابی اسلام تقدیم بفرمایید، اما در تماسی که با استاد ارجمندم امیر دریادار کوچکی داشتم، ترجیح بر این شد تا پس از رفتن من به دادسرای نظامی باشد که شائبۀ تأثیر بر دادگاه پیش نیاید؛ از این‌رو پس از حضور در دادسرای نظامی، امروز فرصتی حاصل شد که با تأخیر چند روزه، مراتب عذرخواهی خود را به جناب‌عالی به عنوان فرماندۀ برادران غیور ارتشی تقدیم نمایم. اما برای شفافیت موضوع، چند نکته را به استحضار جناب‌عالی می‌رسانم

  []