[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
 • ۱۳۹۰/۰۸/۰۷

  سیستم عامل اسلام برترین و ماندگار است

  در نشستی که با عنوان «دانشجوی منتظر و رسالت نظام‌سازی و الگوسازی» در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد استاد حسن عباسی به بیان نقش و رسالت دانشجوی منتظر در عصر حاضر پرداخت.

  []

 • ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

  سایه روشن‌های سبک‌زندگی بورژوایی به مثابه یک دین

  در یک دهه‌ی اخیر، مبحث سبک زندگی در عرصه‌ی عمومی و فضای رسانه‌ای ایران طنین روزافزونی داشته است، به گونه‌ای که اکنون به یک مفهوم آشنا در نزد عموم تبدیل شده است. استاد حسن عباسی در گفت و شنود با «مجله پنجره» به بحث پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی این موضوع پرداخته است.

  []