[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
۱۳۹۵/۰۵/۱۵

انتشار خبر آزادی استاد عباسی در پایگاه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح


بر اساس خبر پایگاه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، وثیقه‌ی مربوط به آزادی استاد حسن عباسی فراهم شده است. این پایگاه به نقل از یک مقام آگاه! در سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره کرد که ان‌شاءالله پس از طی مراحل قانونی، استاد آزاد خواهد شد. مطالب همسو: راه‌اندازی نسخه جدید پایگاه «کلبه کرامت» تکذیب خبر […]


بر اساس خبر پایگاه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، وثیقه‌ی مربوط به آزادی استاد حسن عباسی فراهم شده است. این پایگاه به نقل از یک مقام آگاه! در سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره کرد که ان‌شاءالله پس از طی مراحل قانونی، استاد آزاد خواهد شد.

This page as PDF چاپ