بیانیه مرکز بررسی‌های دکترینال در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در اندیشکده یقین

هو الحکیم

یک نهاد تصمیم‌ساز در سطح استراتژیک، نیازمند اندیشه و دانش بومی است تا بر مبنای آن تصمیم‌سازی انحصاری و بومی انجام دهد. در این راستا، اندیشکده یقین با ایجاد «کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی» با عنوان عمومی «کلبه کرامت» پشتوانه‌ی نظری اسلامی-ایرانی را برای تصمیم‌سازی بومی رقم زده و تولید می‌کند. این کرسی، پنج‌شنبه هر هفته با استادی آقای حسن عباسی در محل اندیشکده برگزار می‌شود. توضیحات تکمیلی پیرامون این کرسی از طریق وب‌سایت http://kolbeh-keramat.ir قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است هیئت علمی اندیشکده یقین، کرسی‌های دیگری در حوزه‌ی «آزاداندیشی» در موضوعات مختلف دارند که اطلاعات بیشتر از طریق معاونت آموزش ارائه می‌شود.

ثبت شده در سايت اندیشکده‌ی یقین طي شماره 280 و در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
۱۴۰۳ © انديشکده‌ي يقين (مرکز بررسی‌های دکترینال)