[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
۱۳۸۵/۰۳/۰۲

بیانیه‌ی مرکز بررسی‌های دکترینال در پی بازداشت آقای حسن عباسی


در پی بازداشت آقای حسن عباسی در روز ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ مرکز بررسی‌های دکترینال بیانه‌ای صادر نمود.


هوالحکیم

بیانیه‌ی مرکز بررسی‌های دکترینال در پی بازداشت آقای حسن عباسی
جناب آقای حسن عباسی رییس محترم مرکز بررسی‌های دکترینال به اتهام موارد ذیل از سوی شعبه 5 بازپرسی دادسرای نظامی احضار و بازداشت شدند.
در این رابطه توجه به نکات ذیل ضرورت دارد:

  1. مصاحبه‌ی ایشان تحت عنوان «چرا می‌خواهند احمدی‌نژاد نباشد؟» در روزنامه‌ی وطن امروز به تاریخ 3 خرداد 1388.
  2. سخنرانی سوم خرداد 1388 در دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران تحت عنوان «20 سال خامنه‌ایسم و جمهوری دهم» که به تبیین مهندسی سیاسی پرداخته شد.
  3. سخنرانی روز دهم خرداد در تالار سیدالشهداء تهران با موضوع «مهندسی افکار عمومی». در این سخنرانی ضمن تبیین جریان «پوزیسیون و اپوزیسیون» به نوع نگاه این دو گروه نسبت به سیاست پرداخته شد. ایشان در قسمتی از بیانات‌شان که به طرح دیدگاه‌های علمی در حوزه‌ی تصمیم‌سازی پرداخته شده مدل «مثلث ما نمی‌توانیم» تحت «مدیریت جام زهر» تدقیق نمودند.

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بیانیه‌ای را در تاریخ 4 خرداد با مضمون «هشدار مرکز تحقیقات استراتژیک …» با استفاده از ادبیات دور از نزاکت، تنویرکنندگان را « قابل پیگرد قانونی و قضایی» دانستند و به داغ و درفش تهدید نمودند.
مرکز بررسی‌های دکترینال نیز به عنوان مرکزی خصوصی که در سال‌های گذشته به تبیین طرح‌ریزی دکترینال همت داشته است، در بیانیه‌ای آقای روحانی را به مناظره در زمینه‌ی مدیریت ایشان بر پرونده‌ی هسته‌ای و سال‌ها ریاست وی بر مرکز تحقیقات استراتژیک دعوت کرد.
کسانی که داعیه‌ی «دانستن حق مردم است» را دارند و خود را مدافع آزادی بیان و آزادی اندیشه می‌دانند، تاب نیاوردند، و ضمن بهره‌گیری از دستگاه‌های تحت نفوذ خود، ضمن احضار رییس محترم مرکز بررسی‌های دکترینال به دادسرای نظامی، تلاش نمودند تا صدای حق را از گلوهای بیدار به خاموشی بکشانند.
آقای حسن عباسی رییس محترم مرکز بررسی‌های دکترینال به همراه وکیل خود در روز شنبه 16 خرداد 88 در شعبه‌ی مزبور (علی‌رغم این‌که ایشان بیش از یک دهه‌ی گذشته به عنوان شخصیتی علمی در حوزه‌ی نظریه‌پردازی و تولید علم همت گمارده‌اند) حضور یافتند.
متأسفانه آقای ولی‌پور بازپرس شعبه‌ی مذبور رسیدگی به اتهام ایشان را تا ساعت 13 به طول کشانده و در نهایت ضمن بازداشت وی، ایشان را به محل نا معلومی انتقال دادند.
مرکز بررسی‌های دکترینال ضمن اعلام این مطلب، نگرانی خود را از سلامتی رییس محترم مرکز ابراز می‌دارد و از مقامات قضایی تقاضا دارد نسبت به روشن‌شدن وضعیت ایشان اقدامات مناسب را مبذول دارند و پاسخی مناسب در این راستا به افکار عمومی ارایه نمایند.

روابط عمومی مرکزبررسی‌های دکترینال
اندیشکده‌ی یقین

This page as PDF چاپ