مضرات ماهواره و شبکه‌های اجتماعی

ثبت شده در سايت اندیشکده‌ی یقین طي شماره 571 و در روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۴۰۲ © انديشکده‌ي يقين (مرکز بررسی‌های دکترینال)