راه‌اندازی نسخه آزمایشی پایگاه «کدآمایی»

پایگاه «کدآمایی» با آدرس www.kadamaei.ir به منظور تبیین الگوها و پارادایم‌های اصلی اقتصاد در تاریخ بشری و ارائهٔ الگوی مطلوب ایرانی – اسلامی در حوزهٔ اقتصاد و معیشت، توسط اندیشکده یقین (مرکز بررسی‌های دکترینال) از دی ماه سال جاری، راه‌اندازی شده است.

در دهه‌های اخیر، پس از شکست‌های متعددی که تئوری‌های مدرن اقتصادی با آن‌ها مواجه شده‌اند، لزوم پایه‌ریزی دانش بومی در حوزهٔ اقتصاد، بیش از پیش خود را نشان داده است. همان‌طور که امام خامنه‌ای بارها و بارها به ضرورت این مسئله اشاره نموده و بر تولید علم بومی امر فرموده‌اند. در این زمینه، پایگاه اینترنتی «کدآمایی» به عنوان اندیشکده‌ای مجازی و تخصصی در حوزهٔ اقتصاد، تلاش دارد از ره‌گذر نقد و تحلیل تئوری‌های موجود اقتصادی و بررسی انتقادی نتایج عملی آن‌ها، راه را برای تبیین وضع مطلوب هموار کند. به این ترتیب، «کدآمایی» محفلی است برای تولید علم بومی در حوزهٔ اقتصاد.

ثبت شده در سايت اندیشکده‌ی یقین طي شماره 171 و در روز یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲
۱۳۹۸ © انديشکده‌ي يقين (مرکز بررسی‌های دکترینال)