[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]

یک سینما، دو پارادایم

در گفت‌وگو با حسن عباسی با موضوع بررسی پارادایم سینمای ایران امروز، آن‌چه یافتیم به اجمال این است که مکاتب پارادایمی سینمای ایران شکل گرفته‌اند و در واقع اکنون ما را یک سینماست با دو پارادایم.


ترمینولوژی و متدولوژی حدود در ادب فارسی

حدود جمع کلمه حد، مفهومی قرآنی است و در لغت معانی مختلفی دارد که عبارت است از حد و مرز، اندازه ‌و مقدار، کرانه، سمت و سوی، سامان، روش، آئین وآداب و رسوم. دراین مقاله ترمینولوژی واژه‌ی حدود از حیث الهی یاغیر الهی بودن بررسی شده است.

حسن عباسی در مصاحبه با سینما رسانه

درآمدی بر دکترین سینمای جمهوری اسلامی ایران

حسن عباسی در گفت و گو با مجله سینما رسانه به طرح درآمدی بر دکترین سینمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت.


جنگ تمام‌عیار میان آمریکا و ایران بعید است.

در سال ۲۰۰۷ فرصتی پدید آمد تا با استراتژیست ایرانی حسن عباسی دیدار و گفت و گویی صورت گرفت. در سال ۲۰۰۷ با تصویب قطعنامهٔ تحریم اقتصادی علیه ایران، امکان درگیری نظامی میان آمریکا و ایران جدی بود، به ویژه با پافشاری ایران بر پروژهٔ هسته‌ای خود.


درآمدی بر طرح‌ریزی استراتژی ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414

مجید صحراگرد، در این مطالعه، در صدد بومی سازی تصمیم‌سازی استراتژیک در حوزه‌ی انرژی، در میان متخصصان انرژی است، زیرا در واقع دیگر نمی‌توان منتظر متخصصان و اهل فن در علوم انسانی برای سیاست‌گذاری در حوزه‌ی انرژی بود و بایستی این تخصص در مطالعات میان رشته‌ای، در بین دانشمندان بخش‌های مختلف انرژی، بومی و نهادینه شود.


آب از سرچشمه گل‌آلود است!

البته آب از سرچشمه گل‌آلود است، زیرا فهم ایجاد نهادهای گفتمان‌ساز مخدوش است. پاسخ‌گو نبودن فرهنگستان‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک و پژوهشگاه‌ها، و عدم نظارت کارکردی بر آن‌ها، و هم‌چنین عدم مطالبه‌ی جدی از آنان، رخوت موجود را در آن‌ها موجب شده است. و این نوشتار نه به جهت دریافت پاسخ از این نهادها، که به نیت تلنگری بر آن‌ها، برای برون رفت از رخوت موجود عرضه شد.


جایزه آشتی نوبل

در عنوان جایزه‌ی صلح نوبل، واژه‌ی «صلح» بار قدسی جمله را به دوش می‌کشد: صلح! در واقع واژه‌‌ی غربی Peace در جایزه‌ی نوبل، به صلح ترجمه شده است. واژه‌ی Peace در مقابل War قرار دارد که در زبان فارسی به «جنگ» ترجمه می‌‌شود. خب! آیا به نسبت تقابل War و Peace آیا «جنگ» هم در مقابل «صلح» است!؟

 پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اندیشکده یقین

 

 دعوت از استاد حسن عباسی

 

 اخبار